Εκπαιδευτικό σεμινάριο από το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων της Παντείου