Εκδήλωση ”Στα ίχνη των ήχων” Κυπαρίσσης-Μανουσάκη-Clemente 03.09.05