Από τη συνέντευξη στην Εφημερίδα των Συντακτών (Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017)