Ιατρικό Συνέδριο «Εξωσωματική Γονιμοποίηση: 30 χρόνια λαμπρών επιτευγμάτων για τη ζωή»
4 Νοεμβρίου, 2014
3η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΥΔΡΑΣ
4 Νοεμβρίου, 2014