Ρέουσες Μορφές 2016, 176 Χ 23εκ ανεξίτηλα χρώματα σε πανί