Ρέουσες Μορφές 2016 169 Χ 21 εκ, ανεξίτηλα χρώματα σε πανί