Ρέουσες Μορφές ,2016 168 Χ 23 εκ ,ανεξίτηλα χρώματα σε πανί