‘Εκθεση ”Το Ελληνικό Σπίτι” Αγγελικής Χατζημιχάλη 05.08.06 – 31.10.06