Το Τεκμήριο και το Έκθεμα του Μήνα

ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

ΤΟ ΕΚΘΕΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΧΕΙΩΜ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Ι.Α.Μ.Υ.

/ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1826

ΔΥΟ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΑ ΑΚΡΟΣΤΟΛΙΑ

ΚΕΡΑΣ ΑΜΑΛΘΕΙΑΣ