Το Τεκμήριο και το Έκθεμα του Μήνα

ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Ιδιόχειρη διαθήκη του Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη. 15 Νοεμβρίου 1926

ΤΟ ΕΚΘΕΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Το Ξιφίδιο του Τούρκου Διοικητή της Χίου Ζιχνύ Μπέη

Παραδόθηκε από τον ίδιο στον Ναύαρχο Παύλο Κουντουριώτη όταν αυτός κατέλαβε τη Χίο στις 21 Δεκεμβρίου 1912.

(Δωρεά Διονυσίου και Ινγκριντ Κουντουριώτη)