Συνέντευξη των Προϊσταμένων των ΓΑΚ/ΙΑΜ Ύδρας και Μαγνησίας κ.κ. Ντίνας Αδαμοπούλου και Αννίτας Πρασσά για το βίο και την πολιτεία του Υδραίου Ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη