ΜΕΓΑΛΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΥΔΡΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΑ !!