Καλό σου ταξίδι αγαπημένε, αλησμόνητε Λουκιανέ!…..