Η επίσημη στολή του Πρέσβη Ιωάννη Γ. Πολίτη (1890-1959)