Επίσκεψη της Προέδρου και Μελών της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» στο Ι.Α.Μ.Υ.