ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΥΔΡΑΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΔΑΣΚΑΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΕΤΣΗ.