Το τεκμήριο

28 Οκτωβρίου, 2020

Η επίσημη στολή του Πρέσβη Ιωάννη Γ. Πολίτη (1890-1959)

Η επίσημη στολή του Πρέσβη Ιωάννη Γ. Πολίτη εκτίθεται στις μόνιμες συλλογές του Ιστορικού Αρχείου Μουσείου Ύδρας. Ο Ιωάννης Γ. Πολίτης ήταν ο Πρέσβης της Ελλάδος […]